Przegląd SOI

[wpseo_breadcrumb]

WYKONUJEMY: PRZEGLĄDY SPRZĘTU OCHRONY INDYWIDUALNEJ (SOI) DO PRAC NA WYSOKOŚCI

(liny, szelki bezpieczeństwa, lonże, absorbery, zatrzaśniki)


Przeprowadzamy przeglądy okresowe i specjalne SOI:
* szelek bezpieczeństwa,
* uprzęży alpinistycznych,
* kasków,
* absorberów energii,
* lin statycznych i dynamicznych,
* linek i lonży pozycjonujących,
* statywów, trójnogów,
* urządzeń podnosząco-ratowniczych,
* urządzeń samohamownych,
* urządzeń zaciskowych i zjazdowych,
* karabinków, zatrzaśników,
* taśm stanowiskowych, linek i punktów kotwiczących,
* innych środków ochrony indywidualnej.

Po kontroli sprzętu i ocenie jego stanu wypełniamy kartę przeglądu SOI i sporządzamy dokumentację z inspekcji. W przypadku braku karty SOI dla danego sprzętu, dla naszych klientów, odtwarzamy ww. dokument.

Dlaczego należy wykonywać przeglądy SOI?

Podstawy prawne, wymagania.
SOI do pracy na wysokości musi być poddawane okresowej kontroli technicznej:
* zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz.U. 2005 nr 259 poz. 2173),
* zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2016/425 (do 2018 r. zgodnie z dyrektywą dotyczącą środków ochrony indywidualnej 89/686/EWG),
* zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 365,
* zgodnie z wymaganiami producentów SOI.

Przegląd sprzętu do pracy na wysokości powinno się wykonywać nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy (zgodnie z zaleceniami normy PN-EN 365 oraz producentów SOI). Przegląd okresowy SOI wykonuje kompetentny kontroler, przeszkolony przez producentów sprzętu. Oprócz kontroli okresowych oraz specjalnych każdy użytkownik jest zobligowany do kontroli swojego sprzętu przed każdorazowym użyciem.

Przeglądy przez nas wykonywane obejmują:
* kontrolę stanu technicznego sprzętu,
* wypełnienie dokumentacji i kart przeglądu SOI. Jeżeli oryginalne karty SOI nie zostaną dostarczone wraz ze sprzętem (bardzo częsty przypadek) odtwarzamy je według potrzeb,
* wysyłkę według stawki firmy kurierskiej, w zależności od ilości sprzętu i wielkości przesyłki,
* w razie potrzeby dojazdu do zakładu klienta koszt ustalany jest indywidualnie,
* na życzenie naszym klientom oferujemy dodatkowo usługę przypominania o zbliżającym się terminie przeglądu na miesiąc przed,
* w przypadku gdy stan kontrolowanego sprzętu zostanie uznany za nieodpowiedni do dalszego użytkowania, bezzwłocznie informujemy  o tym fakcie klienta, jednocześnie pomagając w doborze zamiennika.

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu oraz dalszej współpracy.


ul. Przemysłowa 55 43-100 Tychy
biuro@alpinator.pl
+48 793 425 695